Ketinantiems statyti statinius, užsisakyti su statyba susijusius dokumentus per “INFOSTATYBA”

 • Pranešimai:
  Naujo pranešimo apie statybos pradžią, rangovo ir pagrindinių statybos sričių vadovų pasamdymą ar paskyrimą įvedimas
 • Prašymai su statyba susijusioms pažymoms gauti:
  Prašymas išduoti pažymą apie statinio nugriovimą
  Prašymas išduoti pažymą apie statinio statybą ne nukrypimų nuo esminių statinio projekto sprendinių
 • Prašymai su statybos užbaigimo dokumentais gauti:
  Prašymas išduoti užbaigimo aktą
  Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties keitimą
 • Su savavališka statyba / statybos sustabdymu susiję prašymai:
  Prašymas pratęsti privalomojo nurodymo pašalinti savavališkos statybos padarinius įvykdymo terminą
  Prašymas leisti atlikti statinio konservavimo darbus

Daugiau informacijos:

Vytenis Isakas
Statybų techninės priežiūros vadovas
Mob. tel.: +370 61544634
E-paštas: tp@sv2.lt