Siekiate SSVA atestato?

 • Jau pirminės konsultacijos metu įvertinsime jūsų galimybes gauti SSVA atestatą
 • Patarsime, kokie pokyčiai jūsų įmonėje palengvintų atestato gavimą
 • Padėsime parengti dokumentus
 • Savo patirtimi sutrumpinsime atestavimo laiką iki minimumo

Statybų verslas, vystomas ir siekiantis vis didesnių projektų, žinoma, susiduria su techniniais, kompetencijų ar žmogiškųjų išteklių valdymo iššūkiais. Negana to yra įvairūs apribojimai ir reguliavimas siekiant suvaldyti šio segmento kokybinius standartus Lietuvoje.  Statybos Sektoriaus Vystymo Agentūra sertifikuoja (SSVA sertifikatas) statybos įmones norinčias užsiimti ypatingo statinio statusą turinčių pastatų statyba ir įrengimu. 

Konsultuojame statybos įmones atestavimo klausimais. Padedame parengti dokumentus reikalingus įmonės atestavimui, pagal STR 1.02.07:2012 reikalavimus. 


Kas yra SSVA atestavimas?

Statybos įmonių atestavimas yra procedūra, kurios metu aplinkos ministro patvirtinta Komisija įvertina, ar įmonė yra pasirengusi vykdyti atitinkamą veiklą ypatinguose statiniuose, ir išduoda atestatą. Europos Sąjungos ir kitų valstybių statybos įmonių veiklos dokumentai vertinami pagal jų atitiktį Lietuvos teisinei bazei.
Vadovaujantis LR statybos įstatymu (10 straipsnis, 3 dalis), statybos srityje dirbančių įmonių  atestavimą ir teisės pripažinimą atlieka VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centras. 

SVARBU! SSVA atestatai išduodami tik įmonėms ir organizacijoms atitinkančioms reikalavimus. 

Dažnas klausimas: kuo skiriasi SPSC ir SSVA?

Nuo 2022-05-01 VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centro (toliau – SPSC) anksčiau vykdytas viešojo administravimo funkcijas ir paslaugas (statybos dalyvių atestavimą, pastatų energinio naudingumo sertifikavimo ekspertų atestavimą ir pan.) perėmė naujai įkurta viešoji įstaiga Statybos sektoriaus vystymo agentūra (toliau – SSVA).
Minėtos paslaugos nuo šiol pasiekiamos šiame tinklalapyje – www.ssva.lt.

SPSC toliau išlieka ir tęsia produktų sertifikavimo bei techninio vertinimo veiklą su ta pačia ekspertų komanda, vadovaujant tam pačiam direktoriui. 
Plačiau apie pertvarką žr. Aplinkos ministerijos 2022-01-05 naujienose.


Procesas trumpai

 1. Pirminės informacijos surinkimas
 2. Informacijos analizDokumentų paruošimas atestacijai
 3. Dokumentų pateikimas SSVA
 4. SSVA atestavimo posėdis.

Proceso trukmė iki 2 mėn. (Sėkmės atvėju)


„LIETUVOS RESPUBLIKOS STATYBOS ĮSTATYMAS”

18 straipsnis. Teisė būti rangovu. Rangovo pareigos ir teisės
3. Ypatingojo statinio statybos rangovas turi atitikti šiuos kvalifikacinius reikalavimus:
1) neturi būti pradėtas bankroto procesas (šią informaciją patikrina valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras), kreiptasi į teismą dėl kvalifikacijos atestato galiojimo sustabdymo, galiojimo panaikinimo ar kitokio apribojimo;
2) darbams turi vadovauti aplinkos ministro nustatyta tvarka atestuoti statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovai, dirbantys pagal darbo sutartį ypatingojo statinio statybos vadovas ir (ar) ypatingojo statinio specialiųjų statybos darbų vadovai pagrindiniams specialiesiems statybos darbams;
3) privalo turėti vykdomo darbo srities darbuotojų;
4) turi būti įdiegęs kokybės vadybos sistemą;
5) privalo turėti nustatyta tvarka patvirtintas ir galiojančias įmonės statybos taisykles vykdomiems darbams atlikti;
6) rangovas, siekiantis turėti teisę atlikti visus bendruosius statybos darbus, privalo turėti ne mažesnę kaip 2 metų veiklos patirtį statybos srityje, kiti rangovai – ne mažesnę kaip vienų metų veiklos patirtį statybos srityje. Rangovas atitinka veiklos patirties statybos srityje reikalavimą, jeigu jam po reorganizavimo perėjo rangovo, kuris iki reorganizavimo atitiko šį reikalavimą, teisės ir pareigos.
4. Šio straipsnio 2 dalyje nurodytiems juridiniams asmenims, kitoms užsienio organizacijoms ir jų padaliniams taikomą kvalifikacijos atestatų ir kilmės valstybėje turimos teisės pripažinimo dokumentų išdavimo, keitimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, kvalifikacijos atestatų ir kilmės valstybėje turimos teisės pripažinimo dokumentų galiojimo panaikinimo tvarką nustato aplinkos ministras, laikydamasis šio įstatymo 22 straipsnyje nustatytų reikalavimų. Atestavimą ir teisės pripažinimą atlieka valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras.

PIRMINĖ KONSULTACIJA NEMOKAMA

Mus rekomenduoja:


 • UAB “Nt vystymo grupė”
 • UAB “Alitoma”
 • UAB “Steda”
 • UAB “Baltic ts group”
 • UAB “Baltic display”
 • UAB “West industrier”
 • UAB “Kontrakta”
 • UAB “Svajonių statyba”
 • UAB “Amekus”
 • UAB “Genkonta”
 • UAB “Direka”
 • UAB “Maviga”
 • UAB “Sigmetalis”
 • UAB “Doramas”
 • UAB “Hetna”
 • UAB “Madaris”
 • UAB “Prosolis”
 • UAB “Trimena”